Gabinet Podologiczny
Na wzgórzu
Zabiegi Każdy zabieg poprzedzony jest konsultacją podologiczną. Obejmuje ona wywiad z pacjentem na temat obserwowanych dolegliwości
i ogólny stan zdrowia, rozpoznanie zmian oraz proponowany sposób terapii.